En databedrift i Bergen


::N-Data.no

Nyløkken Data er et firma som støtter små og mellomstore bedrifter med datatekniske utfordringer. Vi har lang erfaring innen it, og kan hjelpe deg eller din bedrift med datatekniske utfordringer.

::Hva tilbyr vi

Vi tilbyr støtte både ved innkjøp og installering av nytt utstyr samt drifting og oppgradering av eksisterende maskinpark.

::Opplæring

Føler du at du ikke får utnyttet PC-en din til det fulle, tilbyr vi opplæring i Microsoft produkter og samarbeider med kursnett.net slik at vi kan undervise enkeltpersoner med spesielle behov så vel som større grupper.